Pytania i odpowiedzi

  • Czy uczestnictwo w walnym zgromadzeniu z wykorzystaniem aplikacji eVoting jest bezpłatne?

    Tak, udział i głosowanie na walnym zgromadzeniu z wykorzystaniem aplikacji eVoting są bezpłatne dla akcjonariusza lub jego pełnomocnika.

  • Czy zarejestrowanie w aplikacji eVoting uprawnień do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednoznaczne z deklaracją uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu?

    Tak, przy czym do momentu zakończenia walnego zgromadzenia akcjonariusz ma możliwość wycofania deklaracji o udziale w walnym zgromadzeniu.

  • Czy głosy można oddawać przed formalnym rozpoczęciem obrad walnego zgromadzenia?

    Tak, zarejestrowanie uprawnień w aplikacji eVoting automatycznie aktywuje interfejs do rejestracji głosów, które można oddawać również przed formalnym rozpoczęciem obrad walnego zgromadzenia lub dopiero po formalnym rozpoczęciu głosowania, aż do momentu zakończenia głosowania nad danym projektem uchwały.