• Przebieg walnego zgromadzenia:

  W dniu walnego zgromadzenia, po jego otwarciu przez emitenta w aplikacji KDPW eVoting, dezaktywowana jest możliwość rejestracji uprawnień do uczestnictwa w WZ albo otrzymanych pełnomocnictw. Pozostałe funkcje związane z zarządzaniem uczestnictwem w walnym zgromadzeniu, w tym możliwość głosowania i modyfikacji głosów są nadal dostępne.

  Po otwarciu walnego zgromadzenia ekran obsługi walnego zgromadzenia automatycznie odświeża się w określonych odstępach czasu, aby użytkownik na bieżąco mógł śledzić jego przebieg. Użytkownik może dezaktywować funkcję odświeżania.

  Po zakończeniu głosowania nad uchwałą i opublikowaniu wyników głosowania przez emitenta użytkownik uzyskuje dostęp do sumarycznych wyników oraz informacji o podjęciu lub odrzuceniu uchwały przez walne zgromadzenie. Ponadto, użytkownik może sprawdzić w jaki sposób oddał głosy z uprawnień własnych lub otrzymanych pełnomocnictw. Dodatkowo, w przypadku użytkowników, w imieniu których głosował pełnomocnik, istnieje możliwość sprawdzenia w jaki sposób pełnomocnik zrealizował otrzymane pełnomocnictwo, tj. jak głosował.

  W przypadku uchwał podjętych przez walne zgromadzenie, przy założeniu że użytkownik z danego uprawnienia oddał przynajmniej jeden głos przeciw uchwale, istnieje możliwość zgłoszenia sprzeciwu do uchwały. W przypadku realizacji wielu pełnomocnictw, pełnomocnik ma możliwość zgłoszenia odrębnych sprzeciwów z poszczególnych pełnomocnictw, które otrzymał. Zgłoszenie sprzeciwu możliwe jest do momentu zakończenia walnego zgromadzenia w aplikacji. Funkcja zgłoszenia sprzeciwu nie jest aktywna jeśli uchwała została odrzucona przez walne zgromadzenia. Funkcja nie jest aktywna również jeśli użytkownik nie głosował przeciw uchwale, za wyjątkiem uchwał podjętych w głosowaniu tajnym.

 • Żeby zgłosić sprzeciw do uchwały podjętej przez walne zgromadzenie należy:

  Zalogować się do aplikacji KDPW eVoting.

  Wyszukać właściwe WZ, do którego uprzednio zostały zarejestrowane uprawnienia. W ramach wybranego WZ wybrać opcję „Obsługa”.

  W ramach porządku obrad przy uchwale podjętej przez walne zgromadzenie wybrać funkcję „Zgłoś sprzeciw”.

  Korzystając z formularza "Zgłoszenie sprzeciwu" wprowadzić właściwe dane, wybierając uprawnienia/pełnomocnictwo, a także opcjonalnie wpisując treść sprzeciwu.

  Potwierdzić sprzeciw z wykorzystaniem przycisku „Zgłoś sprzeciw”.

 • Żeby przeglądać zgłoszone sprzeciwy do uchwały podjętej przez walne zgromadzenie należy:

  Zalogować się do aplikacji KDPW eVoting.

  Wyszukać właściwe WZ, do którego uprzednio zostały zarejestrowane uprawnienia. W ramach wybranego WZ wybrać opcję „Obsługa”.

  W ramach porządku obrad przy uchwale, do której zgłoszono sprzeciw/y wybrać opcję „Zgłoszone sprzeciwy”.

  W oknie „Zgłoszone sprzeciwy” wybrać właściwy sprzeciw i rozwinąć w celu podglądu szczegółów.