• Kontakt z emitentem:

  Rejestrując walne zgromadzenie emitent wskazuje adres email, dedykowany do komunikacji z uprawnionymi. Adres ten jest przekazywany w wiadomości email informującej o nadaniu uprawnień do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

  Dodatkowo, emitent ma możliwość wskazania adresu URL do transmisji online z walnego zgromadzenia. Wskazanie adresu do transmisji nie jest wymagane od emitenta. W przypadku gdy emitent wskazał adres do transmisji, w górnej części ekranu ze szczegółami WZ pojawia się przycisk „Transmisja online”, którego użycie przekierowuje do wskazanego zasobu internetowego.

  Należy pamiętać, że brak wskazania przez emitenta adresu URL nie oznacza, że nie jest prowadzona transmisja online. Informacja o jej dostępności może być wskazana przez emitenta w inny sposób, np. na stronie internetowej spółki.

  W ramach uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z wykorzystaniem aplikacji KDPW eVoting, użytkownik ma również możliwość:

  • Zgłoszenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia,
  • Zgłoszenia projektów uchwał w ramach porządku obrad walnego zgromadzenia,
  • Zadawania pytań spółce.

  Informacje przekazane z wykorzystaniem aplikacji są rejestrowane w sieci blockchain w ramach obsługi walnego zgromadzenia. Użytkownik ma wgląd we wszystkie złożone przez siebie wnioski i zapytania.

  Sposób w jaki udzielane są odpowiedzi zależy od emitenta, który może zarówno publikować stosowne informacje na wskazanej stronie internetowej, wprowadzać zgłoszone zmiany do porządku obrad lub udzielać wyjaśnień korzystając z przekazu online.

 • Żeby zgłosić zapytanie lub wniosek do emitenta z wykorzystaniem aplikacji eVoting należy:

  Zalogować się do aplikacji KDPW eVoting.

  Wyszukać właściwe WZ, do którego uprzednio zostały zarejestrowane uprawnienia. W ramach wybranego WZ wybrać opcję „Obsługa”.

  Wybrać opcję „Kontakt ze spółką” z dolnego menu w ramach obsługi walnego zgromadzenia.

  Korzystając z formularza "Zgłoszenie zapytania do emitenta" wprowadzić właściwe dane, wybierając typ zgłoszenia oraz wskazując zaświadczenie, z którego ma zostać ono zgłoszone.

  Przekazać informację do emitenta wybiegając opcję „Wyślij”.

 • Żeby przejrzeć złożone zapytania lub wnioski z wykorzystaniem aplikacji eVoting należy:

  Zalogować się do aplikacji KDPW eVoting.

  Wyszukać właściwe WZ, do którego uprzednio zostały zarejestrowane uprawnienia. W ramach wybranego WZ wybrać opcję „Obsługa”.

  Wybrać opcję „Wysłane zgłoszenie” z górnego menu w ramach obsługi walnego zgromadzenia.

  Korzystając z formularza "Wysłane zgłoszenia" wybierać właściwy typ zgłoszenia oraz konkretne zgłoszenie.