• Wymagania techniczne:

  Aby korzystać z aplikacji udostępnianych przez KDPW poprzez system dostępowy należy korzystać z przeglądarek internetowych zgodnych HTML5, z włączoną obsługą JavaScript oraz obsługą Cookies.

  Nie jest obsługiwana przeglądarka Internet Explorer – by poprawnie korzystać z aplikacji zalecamy nieużywanie tej przeglądarki niezależnie od aktualnej wersji. Używając przeglądarki Internet Explorer pewne elementy aplikacji mogą działać niepoprawnie lub niezgodnie oczekiwaniami.

  Aby korzystać z aplikacji KDPW eVoting niezbędne jest otwarcie konta dostępowego w ramach systemu dostępowego KDPW. Otwarcie konta jest bezpłatne.

  Można także wykorzystać konto dostępowe utworzone w ramach innych usług świadczonych przez KDPW.

 • Żeby otworzyć konto w systemie dostępowym KDPW należy:

  Podać swój adres e-mail. Adres ten będzie identyfikatorem użytkownika konta. W ramach otwartego konta nie będzie możliwości zmiany identyfikatora, co oznacza, że zmiana adresu e-mail będzie wymagała utworzenia nowego konta dostępowego.

  Potwierdzić swoją tożsamość poprzez weryfikację adresu e-mail. W tym celu należy użyć przycisku „Prześlij mi kod weryfikacyjny”, w wyniku czego na wskazany adres e-mail zostanie przekazany kod, który należy wprowadzić do formularza w aplikacji, a następnie wybrać przycisk „Zweryfikuj kod”.

  Jeśli kod weryfikacyjny nie zostanie przesłany należy sprawdzić foldery dedykowane dla wiadomości typu Spam. Można także poprosić o powtórne wysłanie kodu, wybierając przycisk „Wyślij nowy kod”.

  Uzupełnić dane w formularzu poprzez wprowadzenie hasła dostępowego utworzonego zgodnie z podaną w formularzu instrukcją oraz podanie swojego imienia i nazwiska.

  Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Krajowy Depozyt. Bez wykonania powyższych czynności otwarcie konta nie będzie możliwe.

  Otworzyć konto poprzez wybranie przycisku „Utwórz”. Otwarcie konta potwierdzone zostanie przekierowaniem do strony logowania. Proces otwierania konta można anulować wybierając przycisk „Anuluj”.

 • Żeby zalogować się do aplikacji należy:

  Wprowadzić do formularza identyfikator użytkownika konta, którym jest adres e–mail podany przy otwieraniu konta, oraz hasło.