• Ekran główny

  Ekran główny aplikacji zawiera trzy sekcje, w ramach których prezentowane są podstawowe informacje o poszczególnych walnych zgromadzeniach (WZ):

  • Moje WZ – lista aktualnie zarejestrowanych walnych zgromadzeń, do których użytkownik zarejestrował uprawnienia do uczestnictwa i głosowania na WZ. W tej sekcji znajdują się wyłącznie walne zgromadzenia w rozszerzonym trybie obsługi, tj. takie, dla których emitent dopuścił możliwość zdalnego uczestnictwa z wykorzystaniem aplikacji KDPW eVoting. Dostęp do szczegółów WZ i głosowania możliwy jest poprzez wybranie opcji "Obsługa".
  • Aktualne WZ – lista wszystkich aktualnie zarejestrowanych walnych zgromadzeń. Lista zawiera zarówno WZ w obsłudze podstawowej, bez możliwości uczestnictwa zdalnego, jak i rozszerzonej.
  • Archiwum – lista zakończonych i wycofanych WZ. Dla każdego WZ dostępny jest podgląd szczegółów.

  Niektóre funkcje związane z zarządzaniem WZ oznaczone są jako elementy graficzne lub przyciski, z uzupełniającą informacją kontekstową.

  W każdej sekcji, dla wybranych kolumn, dostępne są opcje sortowania oraz wyboru wartości, co pozwala szybko wyszukać właściwe informacje.

  Kolumna „Status WZ”, z wykorzystaniem oznaczeń graficznych oraz uzupełniającej informacji kontekstowej, prezentuje aktualny status danego walnego zgromadzenia. Poniżej prezentujemy możliwe statusy WZ:

  • WZ zarejestrowane (jeszcze nie otwarte)
  • WZ otwarte
  • WZ zakończone (wyniki nie zostały opublikowane)
  • Wyniki WZ opublikowane (możliwe po zakończeniu WZ)
  • WZ wycofane (odwołane przez emitenta)
 • Żeby zarejestrować uprawnienia na bazie uzyskanego kodu autoryzacyjnego należy:

  Zalogować się do aplikacji KDPW eVoting

  Wybrać opcję „Potwierdź uprawnienia” i zarejestrować uzyskane uprawnienia z wykorzystaniem otrzymanego kodu autoryzacyjnego.

  Opcja „Potwierdź uprawnienia” dostępna jest z poziomu:

  • nagłówka listy „Aktualne WZ”, lub
  • obsługi wskazanego WZ, zarówno w przypadku WZ do których uprzednio zarejestrowano uprawnienia („Moje WZ) lub WZ, do których jeszcze nie zarejestrowano uprawnień („Aktualne WZ”)

  Żeby przeglądać szczegóły dotyczące walnego zgromadzenia należy:

  Zalogować się do aplikacji KDPW eVoting.

  Z widoku właściwej listy walnych zgromadzeń, w tym dostępnych filtrów i sortowania, wyszukać właściwe walne zgromadzenie.

  Użyć przycisku „Obsługa” w wierszu właściwego WZ uzyskując dostęp do szczegółów walnego zgromadzenia. Zakres dostępnych informacji jest zależny od wybranego przez emitenta trybu obsługi WZ.